1. СОРИЛТЫН УР ЧАДВАРЫГ ҮНЭЛЭХ ХӨТӨЛБӨР:    ХӨТӨЛБӨРИЙГ ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ

  • “Хүнс, хөдөө аж ахуйн сорилтын ур чадварыг үнэлэх 2019 оны I ээлжийн хөтөлбөр”-ийг энд дарж татаж авна уу

  • “Мал эмнэлгийн хүрээлэнгийн ур чадварын лабораторийн 2019 оны хөтөлбөр”-ийг энд дарж татаж авна уу.

  • “Геологийн төв лабораторийн ур чадварын сорилтын хөтөлбөр”-ийг энд дарж татаж авна уу.
  • БНХАУ-ын Ур чадварын сорилтын судалгааны төвөөс 2019 онд зохион байгуулагдах ур чадварын ХӨТӨЛБӨР болон БҮРТГЭЛИЙН МАЯГТ дээр дарж үзнэ үү.

2. УР ЧАДВАРЫН СОРИЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧИЙН ИТГЭМЖЛҮҮЛЭХЭЭР ХҮСЭЛТ ГАРГАХ     ӨРГӨДЛИЙН МАЯГТ

3. УР ЧАДВАРЫН СОРИЛТЫН ЛАБОРАТОРИЙН     ӨӨРИЙГӨӨ ҮНЭЛЭХ ХУУДАС

4. ГЕОЛОГИЙН ТӨВ ЛАБОРАТОРИЙН УР ЧАДВАРЫН СОРИЛТЫН ХӨТӨЛБӨР-2020