1. СОРИЛТЫН УР ЧАДВАРЫГ ҮНЭЛЭХ ХӨТӨЛБӨР:    ХӨТӨЛБӨРИЙГ ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ.

  • “Хүнс, хөдөө аж ахуйн сорилтын ур чадварыг үнэлэх 2018 оны I ээлжийн хөтөлбөр”-ийг энд дарж татаж авна уу

  • “Мал эмнэлгийн хүрээлэнгийн ур чадварын лабораторийн 2017 оны хөтөлбөр”-ийг энд дарж татаж авна уу.

  • “Улсын 3-р төв эмнэлгийн гематологи, клиник химийн лавлагаа лабораторийн ур чадварын сорилтын 2016 оны хөтөлбөр”-ийг энд дарж татаж авна уу.
  • “Геологийн төв лабораторийн ур чадварын сорилтын хөтөлбөр”-ийг энд дарж татаж авна уу.

2. УР ЧАДВАРЫН СОРИЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧИЙН ИТГЭМЖЛҮҮЛЭХЭЭР ХҮСЭЛТ ГАРГАХ                    ӨРГӨДЛИЙН МАЯГТ

3. УР ЧАДВАРЫН СОРИЛТЫН ЛАБОРАТОРИЙН                                                                                                ӨӨРИЙГӨӨ ҮНЭЛЭХ ХУУДАС

Close Menu