Latest Past Events

“Хэмжил зүйн суурь асуудал” сургалт  батлагдсан хөтөлбөрын дагуу 2023 оны 05-р сарын 02.03 ны өдөр танхимаар зохион байгуулагдана

"Хэмжил зүйн суурь асуудал" сургалт  батлагдсан хөтөлбөрын дагуу 2023 оны 05-р сарын 02.03 ны өдөр танхимаар зохион байгуулагдана Бүртгэлийн цахим шуудангийн хаяг хэсэгт GMAIL хаяг бүртгүүлнэ үү. Сургалтын төлбөрөө төлснөөр сургалтад хамрагдах эрх баталгаажна. Сургалтын төлбөр: 90000 төгрөг (төлбөрийн утга дээр сургалтын нэр, байгууллагын нэр, өөрийн нэрийг заавал бичих. Жишээ нь: Сургалт: ХЗСА  “НАР” ххк, […]

ЭЗЛЭХҮҮН  ЗАРЦУУЛАЛТ /ШТС / хэмжлийн  төрлөөр хэмжил зүйн мэргэшүүлэх сургалт 2023 оны 04 сарын 18-20 ны өдрүүдэд танхимаар зохион байгуулагдана.

ЭЗЛЭХҮҮН  ЗАРЦУУЛАЛТ /ШТС / хэмжлийн  төрлөөр хэмжил зүйн мэргэшүүлэх сургалт 2023 оны 04 сарын 18-20 ны өдрүүдэд танхимаар зохион байгуулагдана. Бүртгэлийн цахим шуудангийн хаяг хэсэгт GMAIL хаяг бүртгүүлнэ үү. Сургалтын төлбөрөө төлснөөр сургалтад хамрагдах эрх баталгаажна. Сургалтын төлбөр: 120000 төгрөг (төлбөрийн утга дээр сургалтын нэр, байгууллагын нэр, өөрийн нэрийг заавал бичих. Жишээ нь: Сургалт: ШТС  […]

“Хэмжил зүйн суурь асуудал” сургалт  батлагдсан хөтөлбөрын дагуу 2023 оны 04-р сарын 11.12 ны өдөр танхимаар зохион байгуулагдана

"Хэмжил зүйн суурь асуудал" сургалт  батлагдсан хөтөлбөрын дагуу 2023 оны 04-р сарын 11.12 ны өдөр танхимаар зохион байгуулагдана Бүртгэлийн цахим шуудангийн хаяг хэсэгт GMAIL хаяг бүртгүүлнэ үү. Сургалтын төлбөрөө төлснөөр сургалтад хамрагдах эрх баталгаажна. Сургалтын төлбөр: 90000 төгрөг (төлбөрийн утга дээр сургалтын нэр, байгууллагын нэр, өөрийн нэрийг заавал бичих. Жишээ нь: Сургалт: ХЗСА  “НАР” ххк, […]