Latest Past Events

MNS ISO 9001:2016 Чанарын мененжментийн тогтолцоо, шалгуур шаардлага сэдэвт сургалт 2021оны 06-р сарын 10, 11ний өдрүүдэд зохион байгуулагдана.

MNS ISO 9001:2016 Чанарын менежментийн тогтолцоо, шалгуур шаардлага  сэдэвт сургалт онлайнаар 2021оны 06-р сарын 17-18ний  өдрүүдэд зохион байгуулагдана. ТА email хаягаа ЗӨВХӨН GMAIL хаяг бүртгүүлнэ үү. Бүртгүүлээд төлбөрөө бүрэн төлсний дараа сургалтад суух эрхтэй болно. Мөн zoom app-г татаж идэвхжүүлсэн байх, сургалтад суух эрхтэй болсон иргэдэд email хаягаар кодоо илгээнэ. Сургалтын төлбөр: 90000 төгрөг / […]

усны тоолуурын төрлөөр хэмжил зүйн мэргэшүүлэх сургалт онлайнаар 2021 оны 06-р сарын 14-18ны өдрүүдэд зохион байгуулагдана.

Хэмжил зүйн мэргэшүүлэх сургалт усны тоолуур  төрлөөр онлайнаар 2021 оны 06 сарын 14-18 ны өдрүүдэд зохион байгуулагдана.   Та email хаягаа ЗӨВХӨН GMAIL хаяг бүргүүлнэ үү. Бүртгүүлээд төлбөрөө бүрэн төлсний дараа сургалтад суух эрхтэй болно. Мөн zoom app-г татаж идэвхжүүлсэн байх, сургалтад суух эрхтэй болсон иргэдэд email хаягаар кодоо илгээнэ. Сургалтын төлбөр: 150000 төгрөг / төлбөр […]

MNS ISO 19011:2016 менежментийн тогтолцоонд аудит явуулах арга зүй сэдэвт сургалт 2021оны 06-р сарын 02,03ны өдрүүдэд зохион байгуулагдана

MNS ISO 19011:2016 менежментийн тогтолцоонд аудит явуулах арга зүй  сэдэвт сургалт онлайнаар 2021оны 06-р сарын 02,03ны  өдрүүдэд зохион байгуулагдана. ТА email хаягаа ЗӨВХӨН GMAIL хаяг бүртгүүлнэ үү. Бүртгүүлээд төлбөрөө бүрэн төлсний дараа сургалтад суух эрхтэй болно. Мөн zoom app-г татаж идэвхжүүлсэн байх, сургалтад суух эрхтэй болсон иргэдэд email хаягаар кодоо илгээнэ. Сургалтын төлбөр: 90000 төгрөг […]