Latest Past Events

“MNS ISO 17025:2018 Сорилтын болон шалгалт тохируулгын лабораторийн чадавхид тавих ерөнхий шаардлага”

"MNS ISO 17025:2018 Сорилтын болон шалгалт тохируулгын лабораторийн чадавхид тавих ерөнхий шаардлага" сэдэвт сургалт 2020 оны 06 дугаар сарын 11-12 ны өдрүүдэд зохион байгуулагдана. /Онлайн/

“Хэмжил зүйн суурь асуудлууд”

Хэмжил зүйн суурь асуудлууд сэдэвт сургалт 2020 оны 06 дугаар сарын 03-04 ны өдрүүдэд зохион байгуулагдана. 2 өдөр хойшлогдсон болохыг анхаарна уу !!!!!!!