БНХАУ-ын ҮНДЭСНИЙ ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ХҮРЭЭЛЭН (NIM)–д температур, даралтын хэмжлийн төрлөөр сургалтад хамрагдлаа

БНХАУ-ын ҮНДЭСНИЙ ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ХҮРЭЭЛЭН (NIM)–д температур, даралтын хэмжлийн төрлөөр сургалтад хамрагдлаа

Стандарт, хэмжил зүйн газар (СХЗГ) болон БНХАУ-ын Үндэсний хэмжил зүйн хүрээлэн (NIM)-ийн хооронд байгуулсан хамтран ажиллах санамж бичиг, хамтын ажиллагааны хүрээнд СХЗГ-ын температурын эталон лабораторийн ахлах мэргэжилтэн Б.Байгалмаа, даралтын эталон лабораторийн мэргэжилтэн Г.Зэсмаа нар 2018 оны 1 дүгээр сарын 14-27-ны өдрүүдэд БНХАУ-ын Бээжин хот дахь Хэмжил зүйн үндэсний хүрээлэнд температур, даралтын хэмжлийн нэгжийн эталон, нэгж дамжуулалт,шалгалт тохируулгын арга, аргачлал хэмжлийн үр дүнгийн боловсруулалт, эргэлзээ тооцох талаар мэдлэг олж авах, туршлага солилцох  сургалтад  амжилттай хамрагдлаа.

Leave a Reply