АВТОЦИСТЕРНЫ ТОРХНЫ ЭЭЛЖИТ БАТАЛГААЖУУЛАЛТ ЭХЭЛЛЭЭ.