MNS ISO 22000 стандартын сургалт зохион байгуулав

MNS ISO 22000 стандартын сургалт зохион байгуулав

Стандарт, хэмжил зүйн газрын Стандартын мэдээлэл лавлагаа, сургалтын үндэсний төвөөс зохион байгуулсан Хүнсний аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо MNS ISO 22000 стандартын сургалтыг 2020 оны 9 сарын 28-наас 10 сарын 2-ны хооронд Улаанбатар хот, Орхон аймагт тус тус амжилттай зохион байгууллаа. Тус сургалтад нийт 9 аж ахуйн нэгжийн 62 төлөөлөлд сургагч багш Стратегийн бодлого, төлөвлөлт дотоод аудитын газрын ахлах мэргэжилтэн Д.Даш-Янжмаа хичээл заалаа.

Leave a Reply