All Day

“Баталгаажуулалтын шинжээчийн сургалт М2” эрх олгох, сунгах

"Баталгаажуулалтын шинжээчийн сургалт М2" эрх олгох, сунгах сургалт батлагдсан хөтөлбөрийн дагуу 2020 оны 10 сарын 19-23 ны өдрүүдэд зохион байгуулагдана. Орон нутгийн СХЗХ-ийн баталгаажуулалтын шинжээчид онлайнаар хамрагдах боломжтой. ЖИЧ: БҮРДҮҮЛЭХ […]