Calendar of Events

S Sun

M Mon

T Tue

W Wed

T Thu

F Fri

S Sat

0 events,

0 events,

1 event,

“MNS ISO 19011:2016 Удирдлагын тогтолцоонд аудит явуулах заавар”

1 event,

“MNS ISO 22000:2019 Хүнсний аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо. Хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаанд эрхлэгчид тавих шаардлага”

0 events,

0 events,

0 events,

1 event,

“Стандартчиллын суурь асуудал М1-баталгаажуулалтын шинжээч”

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

1 event,

“Баталгаажуулалтын шинжээчийн сургалт М2” эрх олгох, сунгах

0 events,

0 events,

1 event,

хэмжил зүйн мэргэшүүлэх сургалт Массын хэмжлийн төрлөөр

0 events,