МОНГОЛ УЛСЫН ЭРДНЭСИЙН САНГИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ

Тус хуулийн 15 дугаар зүйлийн 2-т “Эрдэнэсийн санд худалдах үнэт металл, эрдэнийн чулуу, тэдгээрээр хийсэн эдлэлийг сорьцын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаар сорьц тогтоолгон баталгаажуулсан байх”

Хуулийг бүтнээр харах бол энд дарна уу.