ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ ЭРҮҮЛ АХУЙН СТАНДАРТЫГ ТАНИЛЦУУЛАВ

ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ ЭРҮҮЛ АХУЙН СТАНДАРТЫГ ТАНИЛЦУУЛАВ

Орхон аймгийн стандарт хэмжил зүйн хэлтсийн стандарт, техникийн зохицуулалтын улсын мэдээллийн салбар сангаас улсын тэргүүний 15-р цэцэрлэгийн хүсэлтээр 2019 оны 1 дүгээр сарын 28, 29-ны өдрүүдэд,  “Мэдээлэл холбооны сүлжээ” компаний Орхон  аймаг дахь газрын хүсэлтээр 2019 оны 2 дугаар сарын 14, 15-ны өдрүүдэд  ОАҮЭХ-ноос тус тус зохион байгуулсан ХАБЭА-н нийт ажилтны сургалтад хамтран оролцож, ХАБЭА-н менежментийн тогтолцоо, Эрсдлийн үнэлгээний тухай болон Хөдөлмөрийн нөхцлийн тухай ойлголт, холбогдох стандартуудын мэдээллийг хүргэлээ. Сургалтанд нийт 71 ажилтан хамрагдсан байна.

   

Leave a Reply

Close Menu