Хөгжлийн бэрхшээл ба тэгш байдлын тухай сургалт боллоо

Хөгжлийн бэрхшээл ба тэгш байдлын тухай сургалт боллоо

Японы олон улсын хамтын ажилллагааны байгууллага (JICA)-ын  “Улаанбаатар хотын хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нийгмийн оролцоог дэмжих төсөл”-ийн ажилтнууд Стандарт, хэмжил зүйн газрын Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний бодлогын газар болон Тамгын газрын мэргэжилтнүүдэд зориулан сургалт зохион байгууллаа. Энэхүү төсөл нь 2016 оноос хэрэгжиж эхэлсэн бөгөөд хүн амын тал хувь нь төвлөрсөн Улаанбаатар хотын хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нийгмийн оролцоог дэмжиж, суурь систем, тогтолцоог бэхжүүлэхээр ажиллаж байгаа аж.
Японы олон улсын хамтын ажилллагааны байгууллага (JICA)-ын  мэргэжилтэн, сургагч багш сургалтын үеэр хэлэхдээ “Манай сургалтын гол онцлог нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд өөрсдөө сургалт явуулж, хичээл заадаг. Энэ нь магадгүй илүү хүртээмжтэй болдог байх. Учир нь хөгжлийн бэрхшээлтэй байна гэдэг зөвхөн хувь хүний асуудал биш тухайн хүнийг нийгэм хэрхэн хүлээн авдаг болон нийгмийн хандлага хэр байхаас шалтгаалдаг” гэсэн юм.
Сургалт хоёр хэсгээс бүрдсэн бөгөөд нэгдүгээр хэсэгт хөгжлийн бэрхшээл гэж юу вэ? хөгжлийн бэршээлийн талаар ярилцсан. Харин хоёрдугаар хэсэгт үйл ажиллагааны жагсаалт гаргаж цаашид хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан ямар үйл ажиллагаа, ажил зохион байгуулах боломжтой талаараа санал солилцсон юм.

Leave a Reply