ХАБЭА-Н СТАНДАРТУУДЫГ ТАНИЛЦУУЛАВ

ХАБЭА-Н СТАНДАРТУУДЫГ ТАНИЛЦУУЛАВ

Төр болон төрийн бус байгууллагуудын хамтын ажиллагааны хүрээнд 2019 оны 4 дүгээр сарын 1-5-ны өдрүүдэд  ОАҮЭХ-ноос зохион байгуулж байгаа  ХАБЭА-н мэргэшүүлэх сургалтад хамтран оролцож, ХАБЭА-н менежментийн тогтолцооны болон  Хөдөлмөрийн нөхцлийн тухай ойлголт, холбогдох стандартуудын мэдээллийг хүргэлээ. Сургалтад хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч 4 иргэн, аймгийн Засаг даргын тамгын газрын нийтлэг үйлчилгээний алба, цэцэрлэгжүүлэлт, ногоон байгууламжын газар, ХАА-н МСҮТ, Жаргалант сумын ЕБС зэрэг байгууллагуудын ХАБЭА-н ажилтнууд оролцлоо.

ОРХОН СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ХЭЛТЭС

Leave a Reply