СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН  САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Сэлэнгэ аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсийн дэргэдэх баталгаажуулалтын салбар зөвлөл 2020 оны  02 дугаар сарын 21-ны өдөр хуралдаж, 6 аж ахуй нэгж, байгууллагын 7 худалдаа, үйлчилгээний газрын тохирлын үнэлгээний тайланг хэлэлцэн, шинээр 3 аж ахуй нэгжийн 4 үйлдвэр, үйлчилгээний газарт тохирлын гэрчилгээг 2 жилээр олгох, 3 аж ахуй нэгж, байгууллагын 3 худалдаа, үйлчилгээний газрын тохирлын гэрчилгээний хугацааг 1-2 жилээр сунгах шийдвэрийг гаргалаа. Үүнд:

АЙМГИЙН БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН 2020 ОНЫ 02 ДУГААР ХУРЛЫН ШИЙДВЭРЭЭР ТОХИРЛЫН ГЭРЧИЛГЭЭ ШИНЭЭР ОЛГОСОН АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН СУДАЛГАА

д/д Аж ахуй нэгж, байгууллагын нэр Үйлчилгээний газрын нэр, утас Үйлдвэр, үйлчилгээний төрөл Тохирлын гэрчилгээ олгосон хугацаа
Мандал сум
1 “Ауруг Ноёт” ХХК “Хараа” 99086494 Минимаркет  2 жил
2 “Ауруг Ноёт” ХХК “Хараа” 99086494 Бууз, баншны цех 2 жил
Баянгол сум
3 “Эй Би Ти Жи Фүүдс” ХХК “ 91990961 Албан газрын дэргэдэх хоолны газар 2 жил
Сүхбаатар сум
4 Иргэн Ц.Алтанцэцэг “Титэм”  99087966 Хүнсний мухлаг 2 жил

АЙМГИЙН БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН 2020 ОНЫ 02 ДУГААР ХУРЛЫН ШИЙДВЭРЭЭР ТОХИРЛЫН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ХУГАЦААГ СУНГАСАН АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН СУДАЛГАА

д/д Аж ахуй нэгж, байгууллагын нэр Үйлчилгээний газрын нэр, утас Төрөл Тохирлын гэрчилгээ олгосон хугацаа
Сүхбаатар сум
1  “Бавзага” ХХК “Ургац” 96651949 Хүнсний дэлгүүр 2 жил
Түшиг сум
2 “Нарлаг Зэлтэр” ХХК “Нарлаг Зэлтэр” 99204144 Караоке  баар 1 жил  
Баянгол сум
3 “Зенит Норт Стар Фүүдс” ХХК “Оргил” 99029791 Зоогийн газар 2 жил

Leave a Reply