“MNS ISO 22000:2019 Хүнсний аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо. Хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаанд эрхлэгчид тавих шаардлага”

"MNS ISO 22000:2019 Хүнсний аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо. Хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаанд эрхлэгчид тавих шаардлага" сэдэвт сургалт батлагдсан хөтөлбөрийн дагуу 2020 оны 10-р сарын 01-02 ны өдрүүдэд зохион байгуулагдана.

“Стандартчиллын суурь асуудал М1-баталгаажуулалтын шинжээч”

"Стандартчиллын суурь асуудал М1-баталгаажуулалтын шинжээч" Сургалт батлагдсан хөтөлбөрын дагуу 2020 оны 10-р сарын 06 ны өдөр зохион байгуулагдана. Жич: Зөвхөн баталгаажуулалтын байгууллагад бүртгэлтэй ШИНЖЭЭЧ нар оролцоно. Сургалт 1 өдөр 09:00-18:00 […]

“Баталгаажуулалтын шинжээчийн сургалт М2” эрх олгох, сунгах

"Баталгаажуулалтын шинжээчийн сургалт М2" эрх олгох, сунгах сургалт батлагдсан хөтөлбөрийн дагуу 2020 оны 10 сарын 19-23 ны өдрүүдэд зохион байгуулагдана. Орон нутгийн СХЗХ-ийн баталгаажуулалтын шинжээчид онлайнаар хамрагдах боломжтой. ЖИЧ: БҮРДҮҮЛЭХ […]

MNS ISO 45001:2019 Ажлын байрны эрүүл мэнд аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо/OHSAS 18000/

MNS ISO 45001:2019 Ажлын байрны эрүүл мэнд аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо/OHSAS 18000/ сургалт 2020,11,18-19ний өдрүүдэд зохион байгуулагдана.   Сургалтын төлбөр 90000 төгрөг.  Сургалт 09:00-16:30 цагт болно