Calendar of Events

S Sun

M Mon

T Tue

W Wed

T Thu

F Fri

S Sat

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

1 event,

“MNS ISO 9001:2016 Чанарын менежментийн тогтолцоо. Шаардлага” сэдэвт сургалт

0 events,

0 events,

0 events,

1 event,

“MNS ISO 19011:2016 Менежментийн тогтолцоонд аудит явуулах арга зүйн заавар” сэдэвт сургалт

1 event,

0 events,

0 events,

0 events,

1 event,

“MNS ISO/IEC 17025:2018 Сорилтын болон шалгалт тохируулгын лабораторийн чадавхид тавих ерөнхий шаардлага” сэдэвт сургалт

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

1 event,

“Хэмжил зүйн мэргэшүүлэх сургалт, Цахилгааны хэмжлийн төрлөөр” сэдэвт сургалт

0 events,

0 events,

0 events,

1 event,

“Эрүүл мэндийн лаборатори-Чанар ба чадавхид тавих шаардлага MNS ISO 15189:2015” сэдэвт сургалт

0 events,

0 events,

0 events,