“MNS ISO/IEC 17025:2018 Сорилтын болон шалгалт тохируулгын лабораторийн чадавхид тавих ерөнхий шаардлага” сэдэвт сургалт

"MNS ISO/IEC 17025:2018 Сорилтын болон шалгалт тохируулгын лабораторийн чадавхид тавих ерөнхий шаардлага" сэдэвт сургалт 2019.10.15-16-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдана. МУИС-ийн 1-р байрны 2 давхарт Дугуй зааланд 08:30-д болно.