Хичээл, сургалтын үйл ажиллагаатай холбоотой стандартуудыг танилцуулж байна

Хичээл, сургалтын үйл ажиллагаатай холбоотой стандартуудыг танилцуулж байна

Стандарт, хэмжил зүйн газраас 2020-2021 оны хичээлийн жилийн хичээл, сургалтын үйл ажиллагааг эхлүүлэх бэлтгэл ажилтай холбогдуулан Монгол улсын хэмжээнд хүчин төгөлдөр мөрдөж буй дараах стандартуудыг танилцуулж байна.


1- Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газарт тавих шаардлага MNS 4946:2019 стандарт

2- Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дотуур байрын орчин, үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 6781:2019 стандарт

3- Ерөнхий боловсролын сургуулийн орчны аюулгүй байдал. Ерөнхий шаардлага MNS 6782:2019 стандарт

4- Сургалт, хүмүүжлийн орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6799:2019 стандарт

5- Хүүхэд асрах хувилбарт үйлчилгээнд тавих нийтлэг шаардлага  MNS 5852:2017 стандарт

6- Хүүхэд харах үйлчилгээнд тавих нийтлэг шаардлага MNS 6540:2015 стандарт

7- Сурагчийн дүрэмт хувцас. Техникийн шаардлага MNS 6814:2019 стандарт

8- Амны даавуун хаалт. Техникийн шаардлага MNS 6828:2020 стандарт

9- Этилийн спиртийн гар халдваргүйжүүлэгч гель. Ерөнхий шаардлага MNS 6159:2010 стандарт

Leave a Reply