Стандарт, хэмжилзүй сэтгүүлийн 2020 оны 2-р улирлын дугаар

Стандарт, хэмжилзүй сэтгүүлийн 2020 оны 2-р улирлын дугаар

Дэлхийн хэмжил зүйн өдөрт зориулсан Стандарт, хэмжилзүй сэтгүүлийн 2-р улирлын дугаарыг энд дарж цахимаар үзнэ үү.

Агуулга:

  • СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗРЫН ДАРГЫН МЭНДЧИЛГЭЭ
  • BIPM БА BIML-ИЙН МЭНДЧИЛГЭЭ
  • ДЭЛХИЙ НИЙТИЙН ХУДАЛДААН ДАХЬ ХЭМЖИЛ ЗҮЙ
  • ХУДАЛДААН ДАХЬ ТЕХНИКИЙН СААДЫГ АРИЛГАХАД ШАЛГАЛТ ТОХИРУУЛГА БА ХЭМЖЛИЙН ЧАДАВХ (CMC)-ИЙН ҮҮРЭГ, АЧ ХОЛБОГДОЛ
  • ХУУЛЬ ЭРХИЙН ХЭМЖИЛ ЗҮЙ
  • ГЕОДЕЗИЙН ХЭМЖЛИЙН БАГАЖ ШАЛГАХ “НОМТЫН” ЖИШИЛТИЙН ПОЛИГОН
  • С-4 ТӨХК ДАХЬ ХЭМЖИЛ ЗҮЙН САЛБАРЫН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ
  • СТАНДАРТУУД ЭДИЙН ЗАСАГТ ХЭРХЭН НӨЛӨӨЛДӨГ ВЭ?

Leave a Reply