Дархан-Уул аймгийн Чанарын менежментийн тогтолцооны Чанарын дугуйлан баг

Дархан-Уул аймгийн Чанарын менежментийн тогтолцооны Чанарын дугуйлан баг

Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд чанарын менежментийн тогтолцоог нэвтрүүлсэн, нэвтрүүлэхээр зорин ажиллаж байгаа нийт ААН байгууллагуудын уялдаа холбоог сайжруулах зорилгоор Чанарын дугуйлангийн ажлын төлөвлөгөөний дагуу “Алтан хүнс групп” ХХК-ийн Чанарын багийг хүлээн авч, байгууллагын үйл ажиллагааг танилцуулах ажлыг зохион байгууллаа.
Тус үйл ажиллагаагаар Чанарын менежментийн тогтолцоо-Шаардлага MNS ISO 9001:2016 олон улсын стандарт руу шилжих, цаашид анхаарах зүйлсийн талаар зөвлөгөө өгч, харилцан туршлага солилцов.

Leave a Reply