БНХАУ-ын Үндэсний Хэмжил Зүйн Хүрээлэн (NIM) –д температур, даралтын эталон тоног төхөөрөмжийг шалгалт тохируулгад хамрууллаа

БНХАУ-ын Үндэсний Хэмжил Зүйн Хүрээлэн (NIM) –д температур, даралтын эталон тоног төхөөрөмжийг шалгалт тохируулгад хамрууллаа

Стандарт, хэмжил зүйн газар (СХЗГ) болон БНХАУ-ын Үндэсний Хэмжил Зүйн Хүрээлэн (NIM)-ийн хооронд байгуулсан харилцан ойлголцлын санамж бичиг, хамтын ажиллагааны хүрээнд тус газрын Хэмжил зүйн хүрээлэнгийн температур, даралтын эталоны лабораторийн улсын эталон тоног төхөөрөмжүүдийг 2018 оны 8 дугаар сард  БНХАУ-ын Үндэсний Хэмжил Зүйн Хүрээлэнгийн холбогдох лабораториудад илгээн шалгалт тохируулгад хамруулж, нэгж дамжуулалтыг хангалаа.

Leave a Reply

Close Menu