Calendar of Events

S Sun

M Mon

T Tue

W Wed

T Thu

F Fri

S Sat

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

1 event,

Хэмжил зүйн суурь асуудал сэдэвт сургалт /2019.09.10-11/

1 event,

Хэмжлийн алдаа, хэмжлийн эргэлзээ сэдэвт сургалт 10-р сарын 10,11-нд болж хойшлогдлоо.

0 events,

0 events,

0 events,

1 event,

Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо MNS ISO 45001:2018

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

1 event,

-

Авлигатай тэмцэх ажлын менежментийн тогтолцоо. шаардлага MNS ISO 37001:2017

0 events,

1 event,

MNS ISO/IEC 17020:2013 Хяналтын ажил эрхэлдэг төрөл бүрийн байгууллагын ажиллагаанд тавих ерөнхий шалгуур

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

1 event,

“MNS ISO 9001:2016 Чанарын менежментийн тогтолцоо. Шаардлага” сэдэвт сургалт

0 events,