Стандарт, хэмжил зүйн газраас зохион байгуулж байгаа төлөвлөгөөт сургалтууд ЗӨВХӨН ЦАХИМаар хийгдэнэ. Биеэр ирж болон утсаар бүртгүүлэх боломжгүй. 

СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨРИЙН НЭХЭМЖЛЭХ ТАТАЖ АВАХ

 

 

                       

Close Menu