Стандарт, хэмжил зүйн газраас зохион байгуулж байгаа төлөвлөгөөт сургалтууд ЗӨВХӨН ЦАХИМаар хийгдэнэ. Биеэр ирж болон утсаар бүртгүүлэх боломжгүй. 

—————————————————————————————————————————————————-

2018 онд зохион байгуулах сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөө

 SurgalHutulbur2018

Close Menu