СТАНДАРТЫН МЭДЭЭЛЭЛ, ЛАВЛАГАА, СУРГАЛТЫН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ

Стандартын мэдээлэл, лавлагаа, сургалтын үндэсний төв нь үйл ажиллагааны стратегийн 7 дугаар зорилтын хүрээнд Олон улсын гэрээ хэлэлцээр, олон улс, бүс нутаг, гадаад орны болон үндэсний стандарт, техникийн зохицуулалт, удирдамж, зөвлөмж, аргачлал, заавар, тохирлын үнэлгээний журам болон холбогдох норматив-техникийн бусад баримт бичгийг хүлээн авах, бүртгэх, хадгалах, хамгаалах, олон нийтэд хүргэх, мэдээлэх, хэвлэх, борлуулах үйлчилгээ үзүүлэх, төрөлжсөн сургалт зохион байгуулах замаар салбарын боловсон хүчнийг бэлтгэх, давтан сургах, мэргэшлийг нь дээшлүүлэх чиг үүрэг хэрэгжүүлнэ.

Стандартын мэдээлэл, лавлагаа, сургалтын үндэсний төвөөс үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь газрын удирдлага, зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжүүд, ажилтнууд байх бөгөөд шууд бус хэрэглэгч нь орон нутгийн стандартчилал, хэмжил зүйн байгууллага, аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэд байна. Энэ үйлчилгээг үзүүлэхэд оролцох гол түнш нь зохион байгуулалтын үндсэн нэгжүүд байна.

Энэ нэгж нь Засгийн газрын агентлагийн газрын даргын албан тушаалын ангилал зэрэглэлд дүйцсэн байна.

Ажилтан, албан хаагчид

Албан тушаал

Өрөөний №, Утасны дугаар

Имэйл хаяг

1

Ч.Хатанбаатар

Төвийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

№ 302 А, 263971

khatanbaatar.ch@masm.gov.mn

2

Ц.Эрдэнэбаяр

Ахлах мэргэжилтэн

№ 203в,263971

erdenbayar@masm.gov.mn

3

Х.Энхцэцэг

Ахлах мэргэжилтэн

№ 114, 263860

enkhtsetseg@masm.gov.mn

4

О.Энхтуяа

Мэргэжилтэн

№ 114,263860

enkhtuya@masm.gov.mn

5

П.Ганцэцэг

Стандартын мэдээллийн ажилтан

№ 114, 263860

pgantsetseg@masm.gov.mn

6

Г.Ишжамц

Сургалт хариуцсан ажилтан

№ 203в, 263971

 ishjamts@masm.gov.mn

7

Ш.Сүнжидмаа

Сургалт хариуцсан ажилтан

№ 203в, 263971

sunjidmaa@masm.gov.mn

СТАНДАРТЫН МЭДЭЭЛЭЛ, ЛАВЛАГАА, СУРГАЛТЫН ҮНДЭСНИЙ ТӨВИЙН АЖИЛТАН, АЛБАН ХААГЧИД