ГАДААД ХАРИЛЦАА, ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА

Стандарт, хэмжил зүйн газар нь Олон Улсын Стандартчиллын байгууллагын 10 техникийн хороо, 23 дэд хороонд идэвхтэй гишүүн, 75 техникийн хороо, 38 дэд хороонд ажиглагч гишүүнээр оролцож байна.

Гишүүнчлэл, хамтын ажиллагаа:
Олон улсын стандартчиллын байгууллагын жинхэнэ гишүүн (ISO)-1979
Бүс нутгийн стандартчиллын нийгэмлэг (IRSA)-1997
Мэдээллийн техниологийн Азийн форум (EAFTerm)-1997
Ази-Номхон далайн хууль эрхийн хэмжил зүйн форумын жинхэнэ гишүүн (APLMF)-1997
Олон улсын хууль эрхийн хэмжил зүйн байгууллагын сурвалжлагч гишүүн (OIML)-1998
Азийн ISO 14000 мэдээллийн сүлжээ (EAIN)-1998
Олон улсын цахилгаан техникийн комиссийн гишүүнээр нэгдэх хөтөлбөрийн гишүүн (IEC)-2000
Ази-Номхон далайн орнуудын хэмжил зүйн хөтөлбөр байгууллагын гишүүн (APMP)-2002
Номхон далайн орнуудын стандартын конгресс (PASC)-2002
Олон улсын эталон лабораториудын үндэсний бага хурал (NCSL)-2002
Ази-Номхон далайн бүсийн лаборатори итгэмжлэлийн хамтын ажиллагааны байгууллагын жинхэнэ гишүүн (APLAC)-2004
Олон Улсын лаборатори итгэмжлэлийн байгууллага (ILAC)-2007
Номхон далайн итгэмжлэлийн хамтын ажиллагааны байгууллага (РАС)-
Ази-Номхон далайн бүсийн итгэмжлэлийн байгууллага (PAC)-2009
Олон улсын сорьцын хяналтын холбоо (IAAO)-2013
Жин ба Хэмжүүрийн олон улсын ерөнхий бага хурал байгууллагын гишүүн (CGPM)-2013 он
Олон улсын жин хэмжүүрийн хорооны Харилцан хүлээн зөвшөөрөх хэлэлцээр (CIPM MRA)-2013 он
Евразийн эдийн засгийн комисс (EEC)-2017 он
Олон улсын итгэмжлэлийн форумын гишүүн (IAF)-2018 он
Олон улсын лаборатори итгэмжлэлийн хамтын ажиллагааны байгууллагын Олон талт харилцан хүлээн зөвшөөрөх хэлэлцээрт нэгдсэн (ILAC MRA)-2012 он
Ази номхон далайн лаборатори итгэмжлэлийн хамтын ажиллагааны байгууллагын Олон талт харилцан хүлээн зөвшөөрөх хэлэлцээрт нэгдсэн (APLAC MRA)-2012 он
Номхон далайн итгэмжлэлийн хамтын ажиллагааны байгууллагын Олон талт харилцан хүлээн зөвшөөрөх хэлэлцээрт нэгдсэн (PAC MLA)-2016 он
Олон улсын итгэмжлэийн форум (IAF)-ын гишүүн-2018.03 сар
Олон улсын итгэмжлэийн форум (IAF)-ын харилцан хүлээн зөвшөөрөх хэлэлцээрт нэгдсэн -2018.10 сар

Хамтын ажиллагааны гэрээ бүхий харилцагч орнууд:
БНСУ-ын Эталоны эрдэм шинжилгээний хүрээлэн (KRISS)
БНСУ-ын Стандартчилал, технологийн агентлаг (KATS)
БНСУ-ын Стандартчиллын нийгэмлэг (KSA)
Туркийн Стандартын институт (TSE)
Украйны Стандартчилал, хэмжил зүй, баталгаажуулалтын улсын хороо (DSTU)
Японы Стандартчиллын нийгэмлэг (JSA)
АНУ-ын сорилт, туршилт, материалын нийгэмлэг (ASTM)
ХБНГУ-ын Стандартын хүрээлэн (DIN)
ХБНГУ-ын Физик техникийн хүрээлэн (PTB)
БНХАУ-ын Баталгаажуулалт, итгэмжлэлийн улсын товчоо (CNCA)
БНХАУ-ын Өвөр Монголын хилээр орох, гарах барааг шалган байцаах хорио цээрийн улсын товчоо (ENTRY)
Тайваны Стандарт, хэмжил зүй, хяналтын товчоо (BSMI)
БНХАУ-ын Зах зээлийн зохицуулалтын газар (SAMR)
БНХАУ-ын Баталгаажуулалт, итгэмжлэлийн товчоо (CNCA)
БНХАУ-ын Үндэсний итгэмжлэлийн газар (CNAS)
БНХАУ –ын Үндэсний хэмжил зүйн байгууллага (NIM)
ОХУ –ын Холбооны Техникийн зохицуулалт, хэмжил зүйн агентлаг (РОССТАНДАРТ)
ОХУ –ын Холбооны Итгэмжлэлийн байгууллага (РОСАККРЕДИТАЦИЯ)
ОХУ –ын Стандарт, хэмжил зүй, тохирлын үнэлгээний мэдээллийн шинжлэх ухаан –техникийн төв (СТАНДАРТИНФОРМ)
Бүгд Найрамдах Беларусь Улсын Стандартчиллын улсын хороо (ГОССТАНДАРТ Беларусь)
БНХАУ-ын Стандартчиллын удирдах газар (SAC)
БНФУ-ын Стандартчиллын байгууллага (AFNOR)
БНЧУ-ын Стандартчилал, хэмжил зүй, сорилтын байгууллага (UNMZ)
Киргизийн үндэсний итгэмжлэлийн төв (KCA)