4 ЖИЛД НЭГ ТОХИОДОГ ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ОЛОН УЛСЫН ХУРАЛДААН БОЛЛОО