Стандарт, хэмжил зүйн газар
 
  2022-01-12
СТАНДАРТ ХЭМЖИЛЗҮЙН ГАЗРЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ТОГТОЛЦООНЫ БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ГАЗАРТ Манай компани тендер зарлахдаа доорх хуулийн заалтыг мөрдөж ажиллах үүрэгтэй. Үүнд: Засгийн газрын 2019 оны 90 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Дотоодын үйлдвэрээс худалдан авах чанар стандартын шаардлага хангасан, тохирлын баталгаатай бараа”-ны жагсаалтад орсон барааг худалдан авахдаа Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн дагуу 101 дүгээр зүйлийн 101 .1 дэх заалтыг мөрдөж ажиллана. 101.1 дэх заалт: Чанар стандартын шаардлага хангасан барааг дотоодын үйлдвэрээс худалдан авах боломжтой тохиолдолд тендер шалгаруулалтад гадаадын бараа нийлүүлэгчийг оролцохыг хориглоно. ДОТООДЫН ҮЙЛДВЭРЭЭС ХУДАЛДАН АВАХ ЧАНАР СТАНДАРТЫН ШААРДЛАГА ХАНГАСАН, ТОХИРЛЫН БАТАЛГААТАЙ БАРААНЫ ЖАГСААЛТ 13. Өнгөт болон хар төмөрлөг бүтээгдэхүүн: 13.5. Өнгөт төмөрлөг бүтээгдэхүүн/катодын зэс, зэсийн хайлш, зэс утас, зэс голтой уян кабель, бүрээсгүй хөнгөн цагаан (ган голтой) АС утас, хөнгөн цагаан голтой бүрээстэй СИП кабель, хүчний болон хоёрдогч хэлхээний кабель, холбогч эд анги; Иймд Монгол Улсын хэмжээнд хөнгөн цагаан голтой бүрээстэй СИП кабель болон бүрээсгүй хөнгөн цагаан (ган голтой) АС утас үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөлтэй, тохирлын гэрчилгээ олгогдсон байгууллагуудын жагсаалтыг гаргаж өгч тусална уу.