“СУРГАЛТ МЭДЭЭЛЛИЙН ЦАГ”-ИЙГ ОТГОНТЭНГЭР ИХ СУРГУУЛЬТАЙ ХАМТРАН ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА