“Илүү сайхан дэлхийн төлөө хамтын зорилго” уриатайгаар Дэлхийн стандартын өдрийг тэмдэглэнэ