СХЗГ “ДЭЛХИЙН ЖИЖИГ, ДУНД ҮЙЛДВЭРИЙН ӨДӨР-2022”-Т ОРОЛЦЛОО