Менежментийн тогтолцооны стандарт хангасан байгууллагууд гэрчилгээгээ гардан авав