”Монголын худалдааг дэмжих-EU TRAM” төслийн багийн ахлагчийг хүлээн авч уулзлаа