“MNS 5283:2022, ГУДАМЖ, ЗАМ, ТАЛБАЙ, ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГӨ, АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН ХАЯГИЙН ТЭМДЭГТ ТАВИХ ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА” СТАНДАРТЫГ ШИНЭЧЛЭН БАТАЛЛАА