“Эрчим хүчний хэрэглээний шошгын хэлбэр хэмжээ, загварт тавих ерөнхий шаардлага, MNS 6939 : 2021” стандарт батлагдлаа