“Эрсдлийн үндэсний форум”-д төр, хувийн хэвшлийн 1500 орчим төлөөлөл оролцоно