“ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭРИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮН, ҮЙЛЧИЛГЭЭ, ТЕХНОЛОГИ-2022” ОЛОН УЛСЫН ҮЗЭСГЭЛЭН ХУДАЛДААНД СХЗГ ОРОЛЦЛОО