Ү.ОЮУНЗУЛ: ШИНЭХЭН ХОСУУД ТУЛГЫН ГУРВАН МОД ТАРЬЖ, ТӨГСӨГЧ ХҮҮХДҮҮД МОД ТАРИХ СОЁЛД СУРАЛЦСАН БАЙНА