Эрүүл мэндийн яаманд “Стандарт ба хөгжил” үндэсний хөтөлбөрийн хэлэлцүүлгийг зохион байгуулллаа