ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЭХ ҮҮСВЭРИЙН ЧАДАВХЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ ТӨСЛИЙНХӨНТЭЙ УУЛЗАЛТ ХИЙЛЭЭ