Энэ долоо хоногт хоёр техникийн хорооны хурлаар таван стандартын төслийг хэлэлцэнэ