Энэ долоо хоногт дөрвөн техникийн хорооны хурлаар найман стандартын төслийг хэлэлцэнэ