Эвдэрсэн газрыг ургамалжуулах үндэсний стандартыг шинэчлэн баталлаа