ЧАНАРЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦООНЫ СТАНДАРТУУДАД УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТТЭЙ ХОЛБООТОЙ НЭМЭЛТ ЗААЛТЫГ ХЭЛЭЛЦЭЖ ДЭМЖЛЭЭ