ЦЕГ-ЫН ЭРҮҮГИЙН ЦАГДААГИЙН АЛБАНААС СУРГАЛТ ХИЙЛЭЭ