Хүнсний бүтээгдэхүүний сав боодлын шошгод нэмэлт мэдээлэл тусгах асуудлаар Шадар сайдтай уулзав