СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗРЫН ДЭРГЭДЭХ ТӨРИЙН АЛБАНЫ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ТУСГАЙ ШАЛГАЛТ ЗАРЛАГДЛАА