ХЭНТИЙ, ДОРНОД, СҮХБААТАР АЙМГУУДАД СХЗГ-ЫН АЖЛЫН ХЭСЭГ АЖИЛЛАЖ БАЙНА