ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ЧИГЛЭЛЭЭР ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЭЛДЭГ ААНБ-ТАЙ ХАМТАРСАН ЦАХИМ УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА