Хэмжил зүйн суурь асуудлууд сэдэвт сургалт танхимаар 2022оны 09-р сарын 20ны өдөр зохион байгуулагдана.