ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ЗӨВЛӨЛ ШИНЭ БҮРЭЛДЭХҮҮНЭЭР АНХНЫ ХУРАЛДААНАА ХИЙЛЭЭ