Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд “Стандарт ба хөгжил” үндэсний хөтөлбөрийн санал солилцох хэлэлцүүлэгийг зохион байгууллаа