ХУУЛИЙН ШИНЭЧЛЭЛИЙН АЖЛЫН ДЭД ХЭСГИЙН ГУРАВ ДАХЬ ХУРАЛ БОЛЛОО